ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ UL. ŁOTECKIEGO 24, 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Adres

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW KANDYDATA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej, Facebooku, Instagramie, mediach społecznościowych, prasie oraz realizacji innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Zespół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą danych
osobowych mojego dziecka obejmujących np. osiągnięcia, informacje o nauce, fotografię.

Załączniki do podania:

* świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

* zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty

* zaświadczenie lekarskie (wybrane typy szkół)

* dwie fotografie (podpisane)

* orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli uczeń posiada)

* orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada)

* potwierdzenie osiągnięć (jeśli uczeń posiada)

Pliki należy przesłać na adres mailowy szkoły: rekrutacja@zspsolec.pl (pliki należy spakować jako archiwum *.ZIP, maks rozmiar 25 MB, mail ma być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz Peselem)

1 + 2 = ?

© Copyright 2010 / All Rights Reserved DESIGN BY TRONIX